Brak substratu zaskarżenia

Ludmiła Kitaszewska, 25 czerwca 2019

Praktyka pokazuje, że zamawiający znaleźli sprytny sposób, aby wybrnąć z sytuacji, w której zachodzi prawdopodobieństwo, że odwołanie złożone przez wykonawcę okaże się zasadne. Zamiast uwzględniać takie odwołanie lub ryzykować

czytaj dalej ...

kobieta siedząca po turecku żongluje czerwonymi kulkami na polanie w tle góry i zachmurzone niebo

Ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są równoznaczne z ich brakiem

Ludmiła Kitaszewska, 24 czerwca 2019

Złożenie wyjaśnień ogólnikowych, nieprzekonujących, że cena oferty została obliczona rzetelnie jest równoznaczne w skutkach z brakiem złożenia wyjaśnień w ogóle – do takiego

czytaj dalej ...

mężczyzna na drabinie patrzy przez lornetkę w tle mgła i kolorowy balon

Dane podwykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Ludmiła Kitaszewska, 23 czerwca 2019

Warunkiem niezbędnym dla zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nią wartości gospodarczej.Nie każda bowiem informacja o charakterze technicznym,

czytaj dalej ...

Wiarygodne prognozy handlowe przy zamówieniach in-house

Ludmiła Kitaszewska, 21 czerwca 2019

Możliwość udzielania zamówień in-house jednostkom, nad którymi kontrolę sprawuje kilku zamawiających została dopuszczona w art. 67 ust. 1 pkt 14 PZP.

czytaj dalej ...

Zamawiający musi udowodnić istnienie podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

Ludmiła Kitaszewska, 20 czerwca 2019

W jednej z niedawnych publikacji poruszyliśmy zagadnienie uzasadniania czynności wykluczenia z postępowania przez

czytaj dalej ...

mężczyzna trzymający nogi na biurku i laptopie oparty wygodnie o krzesło w tle zielone wzgórza i błękitne niebo

Charakter umowy ramowej nie może powodować, że zamawiający ma prawo dowolnie opisać przedmiot zamówienia

Ludmiła Kitaszewska, 17 czerwca 2019

Umowa ramowa jest umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem

czytaj dalej ...

Czy błędna stawka podatku VAT przy świadczeniu kompleksowym uzasadnia odrzucenie oferty?

Ludmiła Kitaszewska, 31 maja 2019

Zamawiający w ramach badania ofert jest zobowiązany do sprawdzenia,

czytaj dalej ...

Czynność otwarcia ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną

Ludmiła Kitaszewska, 29 maja 2019

Mimo elektronizacji zamówień publicznych dokonywanie otwarcia ofert w sposób publiczny i jawny jest nadal wymagane, podobnie jak spełnienie obowiązku

czytaj dalej ...

Zamawiający nie powinien wymagać złożenia parafowanego wzoru umowy wraz z ofertą

Ludmiła Kitaszewska, 24 maja 2019

Prawo zamówień publicznych przyznaje zamawiającym możliwość określenia istotnych postanowień przyszłej umowy i podania ich do wiadomości wykonawców,

czytaj dalej ...