Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Ludmiła Kitaszewska, 27 kwietnia 2019

Na temat problemów praktycznych związanych z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny, pisaliśmy już kilkukrotnie na łamach bloga. W szczególności o przypadku, gdy wykonawca przedstawia wyjaśnienia lakoniczne i nie załącza dowodów na ich poparcie (więcej do przeczytania tutaj).

czytaj dalej ...

Zamawiający nie może oprzeć się jedynie na treści JEDZ przy wykluczeniu wykonawcy

Ludmiła Kitaszewska, 26 kwietnia 2019

Zamawiający nie może zwolnić się z obowiązku przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego czynności

czytaj dalej ...

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób dopuszczający konkurencję

Ludmiła Kitaszewska, 19 kwietnia 2019

Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, jest zobowiązanyzachować równowagę pomiędzy własnym interesem,  polegającym na uzyskaniu

czytaj dalej ...

Przesłanki wykluczenia w zamówieniach sektorowych

Ludmiła Kitaszewska, 15 kwietnia 2019

Samo wskazanie przez zamawiającego szerszych podstaw wykluczenia z postępowania, nawet jeżeli w praktyce z nich nie skorzystał, stanowi naruszenie PZP – tak orzekła

czytaj dalej ...

kobieta siedząca po turecku żongluje czerwonymi kulkami na polanie w tle góry i zachmurzone niebo

Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów może być złożone w elektronicznej kopii?

Ludmiła Kitaszewska, 28 marca 2019

 Nadal nie ma jednolitości orzecznictwa KIO w zakresie rozumienia pojęcia elektronicznej kopii dokumentu.

czytaj dalej ...

Czy zamawiający musi szczegółowo opisać mechanizmy akceptowania kooperantów?

Ludmiła Kitaszewska, 31 marca 2019

W jednym z orzeczeń, które zapadło na początku bieżącego roku,

czytaj dalej ...